O NAS


O NAS – ZESPÓŁ VIATAX doradcy podatkowi

Zespół Viatax posiada dwa solidne filary.

O NAS - ZESPÓŁ VIATAX Katarzyna Śledź 12354

Katarzyna Śledź
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 12354. Usługi w zakresie doradztwa podatkowego świadczy od 2008 r., przy czym przez ponad 8 lat w ramach współpracy z jedną z największych kancelarii prawnych na Śląsku.
Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Sporządzała opinie, a także świadczyła usługę bieżącego doradztwa podatkowego zarówno dla dużych spółek kapitałowych, jak i dla osób fizycznych.
Szkoliła przedsiębiorców i osoby odpowiedzialne za prowadzenie księgowości w zakresie podstaw podatkowych oraz zmian w regulacjach w prawie podatkowym.

O NAS - ZESPÓŁ VIATAX Sławomir Kowalski 12035

Sławomir Kowalski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doradca podatkowy, wpisany na listę Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego pod numerem 12035. Świadczy usługi doradztwa podatkowego od 2008 r. rozpoczynając od międzynarodowej kancelarii Rödl und Partner, poprzez spółkę doradztwa podatkowego i jedną z większych kancelarii prawnych na Śląsku. W swoim doświadczeniu zawodowym doradzał zarówno firmom produkcyjnym, handlowym, jak i usługowym. W tym podmiotom zagranicznym, a także notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Prowadził szkolenia podatkowe w zakresie zmian w podatkach, a także w zakresie podatków: VAT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.